Pressfoto

om Taximi orkester

www.taximi.se

Grekisk musik
TAXIMI
Den grekiska folkmusikgruppen i Norden

 

UNESCO ERKÄNNER REBETIKOMUSIKEN SOM VÄRLDENS KULTURARV.
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO)

Rebetikomusiken, (eller Rebetiko), är ett speciellt kapitel av grekisk kultur.
Det är en del av grekernas liv och vardag (liksom bluesen för USAs folk, fadon för portugiser,
flamencon för spanjorer och flod Seine kåkstädernas luffarmusik,  för fransmän).
Rebetiko
 uttryckte från början de utsatta sociala gruppernas livssituation, men omfamnades
senare av bredare sociala skikt och blev grekens "
kaimos", (smärta/sorg som definierar
folkens sång), så som den utvecklades genom åren.
Idag sträcker sig dess dynamik över hela världen.
UNESCO erkänner rebetikomusiken som världens kulturarv.
Som det framgår av beslutet, gjorde förslaget det möjligt att betona "denna musikens
dynamiska karaktär och dess utveckling som en kraftfull referenspunkt för grekernas
kollektiva minne och identitet".
Beslutet lyfter också fram "den kvalitativa dokumentationen och det understryks att det
varma uttrycket för stöd till kandidatrådet från Rebetiko-kommittén, har uppenbarat
spännande personliga berättelser som är direkt kopplade till elementet".
Redaktör: Christos Despiniadis
Medlem i Den Grekiska Folkmusikgruppen TAXIMI.
www.taximi.se & www.facebook.com/TAXIMI